เพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เพชรบูรณ์แถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

13 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 โดยมี ดร..เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ ดร.วิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกสิเดช จารุเพ็ง ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแถลงข่าว
สำหรับการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จึงกำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี 2564 เพื่อรักษาแก่นแท้ของประเพณีเท่านั้น งดการจัดกิจกรรมที่รวมคนเป็นจำนวนมาก เช่น การแสดงแสงสีเสียง การรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ เทศกาลอาหารอร่อยมหกรรมสินค้าราคาถูก รวมทั้งงานมหรสพและกิจกรรมงานรื่นเริงต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังคงกิจกรรมประเพณีที่สำคัญเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08:00 น. ณ วัดไตรภูมิ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09:00 น.

ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดาและพิธีเสี่ยงทายทิศและคำอธิฐานในการดำน้ำ 6 ครั้ง จากนั้นช่วงเย็นวันเดียวกันเวลา 17:00 น. เป็นพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์ และในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิ ไปท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร เพื่อประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ ในเวลา 09.39 น. โดยในปีนี้ได้เสี่ยงทายได้หัวโขนเรือกุญชรวารีใช้ในการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 จะดำเนินการ ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด รวมทั้งตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วย Antigen Test Kit (ATK) หรือผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีนแล้ว และเน้นเชิญชวนประชาชนชมการประกอบพิธีผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook fan pages ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหลัก