ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกอล์ฟการกุศล”ชมรมกอล์ฟท้องถิ่น 101″ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด เปิดกอล์ฟการกุศล”ชมรมกอล์ฟท้องถิ่น 101″ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 ประจำปี 2566 โดยมี พันเอกถนอม วงค์พิมล ผู้แทนร้องผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พันโทณัฐกร โพธินาม ผู้แทนผู้บัญชากองพลทหารราบที่ 6 นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกชมรมกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 และนักกีฬากอล์ฟ เข้าร่วมในกิจกรรม

นายอินศร อุ่นใจ ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้สมาชิกชมรมได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเพื่อดำเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสมาชิก รวมทั้งประชาชนที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย และอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันชมรมกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 มีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 37 คน โดยบริหารงานในรูปของคณะกรรมการชมรม ซึ่งทางชมรมได้ดำเนินการจัดแข่งขัน กีฬากอล์ฟแล้ว จำนวน 4 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกนักกีฬากอล์ฟเป็นอย่างดี การแข่งขันกีฬากอล์ฟท้องถิ่น 101 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการพบประสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้สมาชิกมีสุขภาพพลามัยที่แข็งแรงแล้ว ยังถือเป็นการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อนำเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ต่อไป

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การแข่งขันกีฬากอล์ฟในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักกีฬา และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกคน จะได้มีโอกาสร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ นอกเหนือจากหน้าที่ประจำที่ทำอยู่ ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแล้ว หัวใจสำคัญของการจัดการแข่งขันเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ประชาชนที่ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยตามความเหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมของเรา ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการชมรม สมาชิกชมรม ผู้สนับสนุนการแข่งขัน นักกีฬา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละเวลา ทุนทรัพย์ แรงกาย และแรงใจ ในการร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไร แพ้หรือชนะ คิดว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญ แต่สิ่งสำคัญคือการได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การรักและช่วยเหลือกันของพี่น้องท้องถิ่นตลอดไป

///
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว Tiger Newทีวีประ จำจังหวัดร้อยเอ็ด