แพร่// จังหวัดแพร่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน “OTOP ภูมิภาค” ประจำปี 2564 ความสุขผลิบานทั่วไทย

แพร่// จังหวัดแพร่ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดงาน “OTOP ภูมิภาค” ประจำปี 2564 ความสุขผลิบานทั่วไทย

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานตรงข้ามอนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานฯ
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน
ในการนี้นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดน่าน พัฒนาการจังหวัดพะเยา พัฒนาการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ นายอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และองค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ
โครงการ OTOP ภูมิภาค เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP ทำให้ประชาชนในจังหวัดได้เรียนรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของภูมิภาคอื่น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงได้ในที่สุด
สำหรับงาน “OTOP ภูมิภาค” ความสุขผลิบานทั่วไทย จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับจังหวัดแพร่ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP

สินค้าอาหารคุณภาพดีราคาพิเศษ แบบช้อป คุ้ม ครบ จบที่เดียว จากชุมชนทั่วประเทศมาจัดจำหน่าย
กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 เวลาตั้งแต่ 10.00 -21.00 น. ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP อาหารชวนชิมที่ขึ้นชื่อจากทุกภูมิภาค, การสาธิตและการแสดงทางวัฒนธรรมรวมกว่า 300 บูธ
อีกทั้งมีศิลปินชั้นนำ อาทิ นัน ไมค์ทองคำ/หญิง ฐิติกานต์/สงกรานต์ The Voice มามอบความสุขให้ถึงที่ พร้อมไฮไลท์พิเศษกับการแสดงแสง สี เสียงในระบบ Multimedia “อัศจรรย์ความสุข แพร่พราวดาวชมหมอก”
ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกันอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นโดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนของระบบการเงินที่จำหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทย

ภาพ/ข่าว
ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
แพร่.รายงาน