กมธ. การกฎหมายฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม

กมธ. การกฎหมายฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม

วันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และนายจัตุรงค์ เสริมสุข กรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนม โดยมี นายศึกษา ศรีสุพรรณ พนักงานพิทักษ์ป่า และคณะให้การต้อนรับ

.
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้ประชุมรับทราบข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 และมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป