มหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่แพร่ภาพออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( กดหมายเลข 5 )

” มหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่แพร่ภาพออกอากาศทางรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ”

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2566 ขอนำเสนอมหาทานบุญ เรื่องราวพระครูสังฆรักษ์ วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือ พระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง เชียงใหม่ ที่ได้เริ่มไถ่ชีวิตโค – กระบือ มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561 จนถึงปีปัจจุบันมากกว่า 575 ตัว จากข้อมูลบันทึกธนาคารวัว ควาย วัดป่าดาราภิรมย์ แล้วหลังจากไถ่ชีวิตแล้วได้นำโค – กระบือไปไว้ที่มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคาร ควาย วัว

เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทวัดป่าดาราภิรมย์ โครงการธนาคารควาย – วัว พระครูวัดเจดีย์หลวงได้บอกศรัทธาสาธุชนผ่านทางรายการ ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามทรมาน ห้ามแลกเปลี่ยน หากเลี้ยงโค กระบือไม่ไหวให้ส่งคืนธนาคารโค กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์ ,ไถ่ชีวิตช้างมา 11 เชือก ให้รอดพ้นจากความทุกข์ ทรมาน , และทุกวันพระ จัดปรุงอาหารกล่องให้พี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำ, เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัย และ ช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักที่ผ่านมาได้จะทำอาหารกล่องแจกจ่ายพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และแจกจ่ายผักหลายพันตันเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงนำไปปรุงอาหาร ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เชียงใหม่และนำสิ่งของไปให้น้องๆๆที่อยู่ตามดอยต่างๆ

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม 2566 เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ทุกวันศุกร์ เวลา 13.55 น. – 14.00 น. ( กดหมายเลข 5 ) คุณอภิคม แก้วละเอียด พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR : ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ที่ปรึกษาสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์