สตูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา อ.ละงู จ.สตูลจัดอโครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อเชื่อมโยงการกับท่องเที่ยว

สตูล โรงเรียนสายเพชรศึกษา อ.ละงู จ.สตูลจัดอโครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อเชื่อมโยงการกับท่องเที่ยว
วันนี้18ก.พ.2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ อุทยานธรณีโลก อ.ทุ่งหว้า จ.สตูลนางวรรณกร เพ็งเพ็ชร ผู้บริหารร.ร.สายเพชรศึกษา อ.ละงู จ.สตูลจัดอโครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อเชื่อมโยงการกับท่องเที่ยวโดยเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนโครงการ EP ได้ฝึกภาษาอังกฤษโดยจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ณอุทยานธรณีโลก อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมา มีสนามให้เด็กได้ทดสอบความสามารถกับสถานการจริง กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิด และได้รู้ถึงที่มากว่าจะเป็นอุทยานธรณีโลก โดยนักเรียนในโครงการดังกล่าวกว่า 60 คนได้เข้าเรียนรู้จากมัคคุเทศก์อุทยานธรณีโลก จากนั้นแปลข้อมูลจากไทยเป็นอังกฤษ ซึ่งเด็กสามารถทำได้ดี

นางวรรณกร เพ็งเพ็ชร ผู้บริหารร.ร.สายเพชรศึกษา กล่าวว่า การที่นำเด็กนักเรียนในโครงการEnglish Program (EP) ตั้งแต่ป.1-ป.6 ซึ่งเรียนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา มาเปิดโลกทัศน์ฝึกประสบการณ์ให้เด็กได้มาใช้ภาษานอกสถานที่นอกเหนือจากในร.ร. โดยจัดโครงการมัคคุเทศน์น้อย เพื่อเชื่อมโยงการกับท่องเที่ยวซึ่งนอกจากเด็กได้ในเรื่องของภาษาแล้วยังได้ความรู้ในเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งสตูลเราเน้นในเรื่องเมืองอุทยานธรณีโลก การนำเด็กนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องนี้เด็กได้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด เด็กได้รู้ถึงเรื่องจีโอปาร์ค กว่าจะมาเป็นอุทยานธรณีโลก ให้รักท้องถิ่นตัวเองโดยเฉพาะปีนี้เราเป็นเจ้าภาพในการประชุมอาเซียน และสามารถที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยนำภาษาอังกฤษที่เรียนมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เด็กได้ออกมาหาประสบการณ์นอกห้องเรียนบางคนจึงตื่นเต้น กลัว ไม่มั่นใจ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำได้ดีสามารถแปลข้อมูลจากไกด์ที่พูดเป็นภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษได้อย่างที่คนต่างชาติฟังแล้วเข้าใจ มีการซักถามข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ ตนคิดว่าในยุคปัจจุบันเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้มากกว่าภาษาเดียว ฉะนั้นใครที่พูดได้มากกว่า 1 ภาษาก็จะได้เปรียบในสังคม โดยเฉพาะจ.สตูลเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหากเด็กมีความกล้าที่จะพูด ก็จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น และนักเรียนเองสามารถมีรายได้จากการเป็นมัคคุเทศน์น้อยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นจ.สตูลให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้นด้วย

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล