วันตำรวจ ประจำปี 2566

เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากถึงข้าราชการตำรวจ ย้ำไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. ไม่ต้องดูแลผู้บังคับบัญชา ให้อุทิศเวลาเพื่อพี่น้องประชาชน และให้คำมั่นประชาชน ในยุคของตน จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

วันนี้ (17 ต.ค.66) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม 2566 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำกล่าวจากใจถึงข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชน โดยกล่าวว่า ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกท่านตั้งใจทำงาน ไม่ต้องมาดูแลผู้บังคับบัญชา ไม่ต้องดูแล ผบ.ตร. เอาเวลาไปดูแลพี่น้องประชาชนให้ดี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อยากให้ตำรวจมีความมุ่งมั่นศรัทธาในองค์กรก่อน เพราะเราจะเปลี่ยนทัศนคติพี่น้องประชาชนไม่ได้ ถ้าตำรวจเราไม่ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเอง ขอให้วันตำรวจเป็นวันที่ตำรวจจะเริ่มต้นสิ่งดีๆ เพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกัน และขอให้ผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ผบ.ตร.จะลงไปเยี่ยมข้าราชการตำรวจหน่วยต่างๆ โดยไม่บอกกล่าว

พร้อมกันนี้ ผบ.ตร.ฝากถึงประชาชนว่า เราจะทำให้ดี การลดอาชญากรรมเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้ว ในยุคของตน จะทำให้ดีที่สุด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พร้อมอวยพรขอให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย และมีความสุขในวันตำรวจ และผู้บังคับบัญชาจะดูแลท่านเป็นอย่างดี เพื่อให้ท่านไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้ทุกท่านมีความสุขเนื่องในวันตำรวจ