ปภ.ร้อยเอ็ดพร้อมหน่วยงานต่างๆนำอุปกรณ์คอยช่วยเหลือหลังมีสะพานเหล็กเชื่อมถนนหมู่บ้านตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง

ปภ.ร้อยเอ็ดพร้อมหน่วยงานต่างๆนำอุปกรณ์คอยช่วยเหลือหลังมีสะพานเหล็กเชื่อมถนนหมู่บ้านตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด

วานนี้ (วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566) นายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายคมเพชร สีดามาตร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, นายสมชัย สุมหิรัญ หัวหน้าฝ่ายแผนอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จุดถนนขาด ระหว่างบ้านมะบ้า – บ้านนางาม ตำบลบึงงาม เพื่อติดตามสถานการณ์และการติดตั้งสะพานจุดถนนขาดเพื่อให้ประชาชนสัญจรไป-มาได้

จากการลงพื้นที่ ณ ปัจจุบัน น้ำเพิ่มระดับขึ้นท่วมผิวจราจรประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งสะพานเหล็กแบบเร่งด่วน Modular Fast Bridge (MFB)

เพื่อแก้ไขปัญหาชั่วคราวในการติดตั้งสะพาน เสร็จเรียบร้อย ทำให้รถสามารถสัญจรไป-มาได้ รวมถึงมูลนิธิอาสากู้ภัย ทีมตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยทหาร พร้อมเรือท้องแบนจำนวน จำนวน 3 ลำ ยังคงประจำจุดในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยให้ทาง องค์กรปกครองสวนถิ่นเตรียมติดตั้งศูนย์พักพิง เพื่อรองรับประชาชนที่จะอพยพขนย้ายสิ่งของ พร้อมนำเรือท้องแบนไปเตรียมการตามประจำจุดที่ยังขาดแคลน ควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐ ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง และหากประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย หรือที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าให้ความช่วยเหลือโดยทันที

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส-ร้อยเอ็ด/ภาพ