ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3109 นำกำลังพลพร้อมใจเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3109 นำกำลังพลพร้อมใจเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ร้อยเอก สุพล ธิป่าหนาด ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3109 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 รอบพระเจดีย์ธาตุ วัดพระธาตุสันติธรรม ซึ่งเป็นการสืบทอดวันสำคัญทางศาสนา ปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชน ทำความดี ละความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ซึ่งมีอุบาสก อุบาสีกา ประชาชน ชาวแม่สลองนอก ร่วมในพิธีเวียนเทียนจำนวนมาก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย พร้อมตั้งจิตภาวนาปฏิบัติตนในการกระทำแต่ความดี งดเว้นการทำชั่ว และทำจิตใจของตนให้ผ่องใส เพื่อให้เกิดความสุขแก่ตนเอง สังคม ณ วัดพระธาตุสันติธรรม บ้านธาตุ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีจิตศรัทธาประชาชนร่วมประกอบพิธี จำนวน 100 คน

การเวียนเทียน ถือเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ทั้งในวันอาสาฬหบูชา รวมถึงวันมาฆบูชา วิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า