พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท) เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษา พัดรองที่ระลึก พระราชทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันนี้ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.19 น. พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท) เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายเทียนพรรษา พัดรองที่ระลึก พระราชทาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่สุขเกษม ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีจำนวนมาก