ตำรวจร้อยเอ็ดติวเข้มสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

ตำรวจร้อยเอ็ดติวเข้มสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว

วันนี้ 17มิถุนายน2564 เวลา 08.30น. พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พล.ต.ต.จรูญ นวมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ.ตร.ปรท.ภ.จว.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.เนติ วัฒน์ จันทรา ผกก.สภ.เมือง ร้อยเอ็ด พร้อมคณะวิทยากร

เปิดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภ.จว.ร้อยเอ็ด มีจำนวนตร.ผู้เข้าอบรม สังกัด ภจว.ร้อยเอ็ด จำนวน 165 นาย ณ ห้องประชุมลานไทร สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามออัธยาศัย จังหวัดร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0957579184-ข่าว