ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ที่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด/อ.คลองใหญ่ จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน ที่บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

.วันที่ 16 พ.ย.2565 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดหน่วยออกให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ณ.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ บ้านคลองจาก หมู่ที่ 9 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ออกให้บริการถึงในพื้นที่ เพื่อช่วยลดรายจ่ายในการเดินทางเข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม
การจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ทางจังหวัดมุ่งที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนถึงในพื้นที่โดยนำการบริการระดับจังหวัดและอำเภอ ลงมาให้บริการประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเป็นการนำนโยบายของภาครัฐที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาชี้แจงให้กับประชาชน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์ให้บริการประชาชน ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจรักษาโรค การจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน การมอบเบี้ยยังชีพ และการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในครั้งนี้ พบความต้องการของประชาชนพื้นที่ของตำบลคลองใหญ่ คือ การแก้ไขปัญหาการกัดแซะชายฝั่ง และปัญหาลำคลองตื้นเขิน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตราด

และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 5 ร่วมให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยในเรื่องการแก้ไขปัญหาการกัดแซะชายฝั่ง ได้ขอให้ อบต.คลองใหญ่ ดำเนินการนำเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดจะเข้ามาดำเนินการสำรวจ และนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการต่อไป ในส่วนของการขุดลอกร่องน้ำ ในปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ กรมเจ้าท่าได้มีแผนดำเนินการขุดลอกร่องน้ำ ประกอบด้วย ร่องน้ำคลองจาก ร่องน้ำคลองมะขาม ร่องน้ำคลองบางอิน (ร่องน้ำใน) และร่องน้ำคลองบ้านเจ๊กลัก โดยปัจจุบันเรือขุดลอกร่องน้ำได้เข้าประจำอยู่ที่ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่แล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการขุดลอกร่องน้ำในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ส่วนในวันนี้ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้มอบถุงยังชีพ จํานวน 50 ชุด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด มอบทุก จํานวน 6 ทุนๆละ 1,200 บาท และหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมให้บริการประชาชนกว่า 20 หน่วยงาน

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด