ตำรวจร้อยเอ็ดรับตรวจสอบการฝึกเพื่อเฟ้นหาความเป็นหนึ่งตำรวจภูธรภาค4 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dabvee/0817082129-

ตำรวจร้อยเอ็ดรับตรวจสอบการฝึกเพื่อเฟ้นหาความเป็นหนึ่งตำรวจภูธรภาค4

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dabvee/0817082129-


ตำรวจรัอยเอ็ดฝึกเข้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม/ชสอท:MOITC/สมนึก-ด.ต.ทวีศักดิ์/0817082128-

เช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา09.00น. พล.ต.ท.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 มอบหมายให้พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว พ.ต.อ.พยุงศักดิ์ นามวรรณ พร้อมคณะเป็นกรรมการตรวจสอบการประกวดการฝึก
ณ.ลานฝึกตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
พล.ต.ต.สมชาย นุ่มโต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการตรวจสอบประกวดการฝึก โดยมีหน่วยงานที่เข้ารอบประกวดการฝีกที่สังกัดตำรวจภูธรจ.ร้อยเอ็ด คือ

-ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจ.ร้อยเอ็ด
-กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจ.ร้อยเอ็ด
-สถานีตำรวจภูธรเชียงขวัญ
– สถานีตำรวจภูธรขวาว
-สถานีตำรวจภูธรหนองแวงควง
มีจำนวน 142 คน

ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนโยบายตำรวจภูธรภาค 4 ให้เสริมสร้างระเบียบวินัยและควบคุมความประพฤติของข้าราชการตำรวจในสังกัด

เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความพร้อมสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ พ.ต.อ.ธีทัต อิ่มทั่ว หัวหน้าชุดตรวจสอบการฝึกแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้(5ส.ค.62)จะไปตรวจประกวดการฝึกที่ตำรวจภูธรจ.มุกดาหารเป็นจ.สุดท้าย แลัวจะได้ประกาศผลว่าตำรวจโรงพักหรือหน่วยงานใดจะเป็นจะเป็นหนึ่ง สุดยอดของตำรวจภูธรภาค4

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว
ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว/จร.638/ภาพ-รายงาน