ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง #ลงพื้นที่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ

ปราจีนบุรี นายอำเภอบ้านสร้าง #ลงพื้นที่ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ เพื่อเยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

นางมัทนา สุวัณณุสส์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ ม.2 ต.บางปลาร้า เพื่อเยี่ยมบ้าน และนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมเงินสดไปมอบให้แก่นายสุเทพ อรรคฮาต ผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยในการนี้ นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ นายอำเภอบ้านสร้างได้ร่วมลงพื้นที่ และมอบถุงยังชีพ และสิ่งของอุปโภค-บริโภคเป็นการสมทบ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวของนายสุเทพเพิ่มเติม

การลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ มีการบูรณาการความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ, ตลอดจน กลไกในระดับพื้นที่ ประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครองท้องที่, นายก อบต.บางปราร้า ตลอดนจน อพม. อำเภอบ้านสร้าง เพื่อช่วยกันเติมเต็มความต้องการ และแก้ไขปัญหาให้นายสุเทพ และครอบครัว ก่อนที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก คือ หน่วยคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป

///////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี