มุกดาหาร ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเน้นสื่อสารขอความร่วมมือประชาชนหลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

มุกดาหาร ประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเน้นสื่อสารขอความร่วมมือประชาชนหลังมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 15 พค 63 เวลา 15.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดมุกดาหาร โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ซึ่งกิจกรรม ส่วนมากทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการยังอยู่ในระดับปานกลาง และเตรียมร่างประกาศจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ ตามที่โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ (ศบค.)แถลงภายหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ทั้งเรื่อง เลื่อนเวลา เคอฟิว และ เรื่องเปิดห้างสรรพสินค้า

ส่วนการเตรียมรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีถึงจำนวน 35,000 คน ที่ประชุมได้มอบปลัดจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอมาตรการในการรองรับแรงงานดังกล่าว ทั้งเรื่องการเดินทางไปจังหวัดปลายทาง และการคัดกรอง โดยให้แรงงานที่จะเข้ามาต้องประสานสถานประกอบการล่วงหน้า
ทางสำนักงานด้านพาณิชย์จังหวัดรายงานว่า ห้างสรรพสินค้า ต่างๆ ในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อม ทั้งเรื่องการควบคุมปริมาณคนเข้า การจัดระยะห่างและมาตรการการคัดกรอง หากมีประกาศให้เปิดให้บริการ ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้
สำหรับสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดมุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น เวลา 50 วัน ซึ่งทางจังหวัดก็ยังต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน อย่าได้ประมาทและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรค เพราะถ้าผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมไปแล้ว และมีผู้ติดเชื้อจากการผ่อนคลายดังกล่าวก็ต้องนำมาพิจารณาอีกที

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177