บรรยายกาศการจำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดลำพูน คึกคัก!!!

บรรยายกาศการจำหน่ายหน้ากากอนามัย จังหวัดลำพูน คึกคัก!!!

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยนางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน และปลัดอำเภอ ติดตามการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ผ่านร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.) ร้านป่าซางมินิมาร์ท 327 ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 2.) ร้านเอ้คอสเมติคส์ 27/4 ม.1 ถ.ลำพูน-ลี้ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 3.) ร้านโซนยา 29/24 ม.1

ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายใน จำนวนแห่งละ 1,800 ชิ้น หรือ 450 แพ็ค รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,400 ชิ้น หริอ 1,350 แพ็ค เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในภาวะที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน ในราคาจำหน่ายแพ็คละ 10 บาท (แพ็คละ 4 ชิ้น) จำกัดปริมาณคนละ 1 แพ็ค โดยก่อนจำหน่ายได้มีการตรวจนับจำนวนหน้ากากอนามัยก่อนจำหน่าย มีการแจกบัตรคิว และสุดท้ายประทับตรายาง ป้องกันประชาชนกลับมาเวียนกับซื้ออีกด้วย ทั้งนี้ หากพบเห็นการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถโทรแจ้งได้ที่ : สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

……………
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน