การปฏิบัติการล่าไฟลดฝุ่นควันของจังหวัดเชียงรายยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นต่อเนื่อง

การปฏิบัติการล่าไฟลดฝุ่นควันของจังหวัดเชียงรายยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งและเข้มข้นต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมป้องกันไฟป่าของอำเภอแม่สรวย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นายอำเภอแม่สรวยได้รับมอบนโยบายจากจังหวัดเชียงราย ที่มีการประกาศห้ามเผาทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 21 เมษายน 2563 นั้น จึงได้มีการปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ได้ปฏิบัติการลาดตระเวน โดยผู้ใหญ่บ้านได้จัด ชรบ.ออกลาดตระเวน เฝ้าระวัง ในพื้นที่ป่าและเข้าเวรไฟป่า พื้นที่เสี่ยง และออกประชาสัมพันธ์ไฟป่าและหมอกควันในหมู่บ้านพร้อมกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่ตำบลท่าก๊อ

ม.1,6,9,11,12,13,14,16,17,18,20,22,26,27,28 ตำบลแม่พริก ม.1 – 13 ตำบลศรีถ้อย ม.4,6,9 ตำบลป่าแดด ม.2,3,21 ตำบลแม่สรวย ม.3,6 ตำบลเจดีย์หลวง ม.3,4,5,6,7,8,10,11 และตำบลวาวี ม.1-27 เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามเผา และลาดตระเวนปราบปรามจับกุมผู้กระทำการ ที่เป็นฝ่าฝืนให้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละรับผิดชอบ อีกทั้ง อุทิศทุ่มเทเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/03/63