นครราชสีมา – สวนเกษตร 100 ม.ราชภัฏโคราช เปิดให้ประชาชนเที่ยวชม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา การพัฒนาดินปลูกดอกไม้ ให้กับประชาชนได้เข้าชมห้วงเดือนธันวาคม

นครราชสีมา – สวนเกษตร 100 ม.ราชภัฏโคราช เปิดให้ประชาชนเที่ยวชม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา การพัฒนาดินปลูกดอกไม้ ให้กับประชาชนได้เข้าชมห้วงเดือนธันวาคม

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ตำบลไขยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 66” ขึ้น ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ต่อการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหาร” เพื่อจัดแสดงศักยภาพด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย –หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดทำแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งดอกคอสมอส-ดอกดาวเรือง – ดอกทานตะวัน และ ดอกหงอนไก่ และอุโมงค์ฟักแฟง ที่ให้ผลผลิตขนาดใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังจัดให้มีนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเป็นแหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตร

เผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่เหมาะสมให้กับนักเรียนนักศึกษา ผู้ประกอบการต้านการเกษตร เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆของประเทศไทย รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาการผลิต และการแปรรูปสินค้าการเกษตร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด และอาหารปลอดภัย ให้กับภาคการผลิตจังหวัดใกล้เคียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชนและสาธิตฝึกอบรมอาชีพการเกษตร ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตร ในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

***ลำดับภาพ***
– ins บรรยากาศนักท่องเที่ยวชมสวนดอกไม้

ภาพข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคประจำจ.นครราชสีมา