สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุ และวิธีการสร้างโรงพยาบาลทหารบกตอบโต้วิกฤตโควิด 19

“สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุ และวิธีการสร้างโรงพยาบาลทหารบกตอบโต้วิกฤตโควิด 19”


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 สาธิตชุดแพทย์เผชิญเหตุฉุกเฉิน (M-MERT: Military Medical Emergency) จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสาธิตการช่วยเหลือประชาชน ชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope Rescue) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water Rescue) และการสร้างโรงพยาบาลทหารบกในการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับหลักสูตรนายทหารอวุโส รุ่นที่ 54 โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ ในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ณ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ซึ่งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (Defibrillator) , เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน พร้อมในการช่วยชีวิต อีกทั้งยังมีห้องแยกความดันลบสนาม (Mobile Negative Pressure)

ที่พร้อมสำหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งยังมีการสาธิตชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่ง (Rope Rescue) ชุดปฏิบัติการทางน้ำ (Water Rescue) ตลอดจนรถชีวนิรภัยกองทัพบก (RTA Biosafety Mobile Unit) เป็นรถที่มีความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วย ณ จุดที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว สามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถึง 200 ราย/ 1 ชั่วโมง และนวัตกรรม COVID BOX ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยอีกด้วย

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน