จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลแห่เทียนพรรษาประจำปี62 สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองราชบุรีพร้อมเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลแห่เทียนพรรษาประจำปี62

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน

เมื่อวันที่15ก.ค.2562เวลา9.00น.เทศบาลเมืองราชบุรี แห่เทียนจำพรรษาปี 2562ถวายวัดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 6 วัด.เนื่องในวันอาสาฬหบูชา.

นายภูวนาท สุภาพเพชร ปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี รักษาการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรีโรงเรียนครูนักเรียนในสังกัดเทศบาล 5โรงเรียนแห่เทียนจำพรรษาประจำปี 2562รอบตลาดเทศบาลไปถวายให้กับวัดต่างในเขตเทศบาลจำนวน 9 วัดได้แก่วัดมหาธาตุ.วัดเขาวัง. วัดเขาเหลือ.วัดสัตนารถ. วัดช่องลม .สัดสีชมภู วัดเกาะนัมทา. วัดบ้านไร่ วัดเทพอาวาส. สำหรับกิจกรรมแห่เทียนจำพรรษาเนื่องในวันอาสาฬบูชาของทุกๆปีทางเทศบาลได้จัดขบวนแห่ทุกๆปีสืบทอดกันมาทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้เด็กและเยาวนชนได้ตระหนักถึงการสร้างบุญเป็นการสร้างวินัยให้เด็กโดยใช้ธรรมเป็นทางเดินแห่งชีวิตที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี..

สุพจน์ วรสหวัฒน์ จ.ราชบุรี/รายงาน