กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลร่วมผู้บริหารหมู่บ้านมิรันดา พัฒนาชุมชนทำความสะอาดร่องระบายน้ำอุดตัน

กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลร่วมผู้บริหารหมู่บ้านมิรันดา พัฒนาชุมชนทำความสะอาดร่องระบายน้ำอุดตัน
นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารหมู่บ้านมิรันดา ในฐานะประชาสัมพันธ์กลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล พร้อมด้วย นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางเสร่ นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ รองประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายอัครพล แสงศรี เลขานุการกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล

ได้นำเครื่องจักรใหญ่ รถแบคโฮเล็ก รถบรรทุกเล็ก พร้อมสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ประชาชนในพื้นที่ กว่า 50 คน ช่วยกันพัฒนาร่องระบายน้ำในหมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ ม.3 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี หลังได้รับการประสานว่าร่องระบายน้ำในหมู่บ้านอุดตัน มีน้ำขังเหม็นเน่า เพราะมีขยะ และเศษดิน กิ่งไม้ ลงไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในหมู่บ้านได้ ปัญหาสะสมมานานกว่า 10 ปี
นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ กล่าวว่าได้รับการประสานจาก นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางเสร่ และนายวิภพ พรมสำลี รองประธานหมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรใหญ่ รถแบคโฮเล็ก รถบรรทุกเล็ก จาก หมู่บ้านมิรันดา และกำลังสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ให้เข้ามาร่วมพัฒนาร่องระบายน้ำในหมู่บ้าน หลังอุดตัน มีน้ำขังเหม็นเน่า เพราะมีขยะ และเศษดิน กิ่งไม้ ลงไปอุดท่อระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในหมู่บ้านได้ ปัญหาสะสมมานานกว่า 10 ปี หลังรับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน นายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ได้ตอบรับและให้การสนับสนุนในทันที โดยผมได้นำเครื่องจักรใหญ่ รถแบคโฮเล็ก รถบรรทุกเล็ก และทีมงานหมู่บ้านมิรันดา พร้อมได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกเล็กจากหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล ลงพื้นที่ช่วยเหลือทำความสะอาดในทันที่ โดยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มาร่วมช่วยกันทำความสะอาดใหญ่ ร่องระบายน้ำ จนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
นายวิภพ พรมสำลี รองประธานหมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ กล่าวว่าหมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ เกิดปัญหาดังกล่าวมาหลายปี หลายเรื่องเช่นน้ำประปาในหมู่บ้านไม่พอใช้ และเรื่องร่องระบายน้ำอุดตัน มีน้ำขังเหม็นเน่า เพราะมีขยะ และเศษดิน กิ่งไม้ ลงไปอุดในท่อระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำในหมู่บ้านได้ เป็นปัญหาต่อเนื่องมาโดยตลอด และยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาแก้ไขช่วยเหลือชาวบ้านอย่างจริงจัง ซึ่งครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ ผู้บริหารหมู่บ้านมิรันดา ในฐานะประชาสัมพันธ์กลุ่มไปด้วยกันไปได้ โดยนายพนธกร ใคร่ครวญ ประธานกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกลและสมาชิกกลุ่มไปด้วยกันไปได้ไกล นายสมบัติ ทรัพย์เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.บางเสร่ ที่เล้งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้านนภาภัณฑ์แลนด์ ได้เข้ามาช่วยเหลือปัญหาที่สะสมมานาน จนกลับคืนสภาวะปกติ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก