ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถวายบายศรี ร้อยมาลัย รวมน้ำใจถวายหลวงพ่อทบ” ประจำปี 2566

วันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ณ วัดพระพุทธบาทชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ถวายบายศรี ร้อยมาลัย รวมน้ำใจถวายหลวงพ่อทบ” ประจำปี 2566

โดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนเเดนเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เเละประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก