มุกดาหาร ปสร ร่วมกับ อบจ ผลักดันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

มุกดาหาร ปสร ร่วมกับ อบจ ผลักดันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 66 ที่ศาลาประชาคม วัดบ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร องค์การประสานภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร โดยการนำของ นายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ พร้อมด้วย นางกัลยกร สุขสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท. ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายก อบจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่บ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และซ่อมแซมถนนสายหลักที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและเป็นเส้นทางที่ขนผลผลิตทางการเกษตรที่ชำรุดเสียหายให้กับชาวบ้าน 11 หมู่บ้าน ตำบลหว้านใหญ่ โดยมีนาย พสวัจน์ เมืองโคตร กำนันตำบลหว้านใหญ่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
นายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ กล่าวว่า ได้รับเอกสารขอน้ำบาดาลแล้วก็จะมาดูว่าถูกต้องหรือไม่ และจะได้มอบเอกสารนี้ให้กับ รองนายก อบจ.มุกดาหารต่อไป ส่วนโครงการที่จะมาให้พี่น้องประชาชนประมาณ 10 โครงการ ต้องให้ทางชาวบ้านประชาคมกันก่อนว่าตรงไหนที่เดือดร้อนจริง ๆ หลังจากนั้นจะได้ประสานทางเทศบาลฯให้ แต่บางเทศบาลอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องแผนต้องให้โอกาสได้ศึกษาก่อน ขณะนี้ต้องตรวจเอกสารให้ถูกต้องก่อน ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมและถูกต้องตามขั้นตอนอีกด้วย
ด้านนางกัลยกร สุขสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากท่านนายก พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ มารับปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหว้านใหญ่ว่ามีอะไรบ้าง

โครงการน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ได้รวมกลุ่ม 7 คน ใน 7 คนต้องมีโฉนดอยู่ 7 ใบ มีพื้นที่ต้องติดกันด้วย ไม่ใช่อยู่ห่างไกลกัน ตามนโยบายของรัฐบาลอีสานต้องไม่แห้งแล้ง มีน้ำดื่มน้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเป็นกำลังหลักสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะอยู่ได้ ถ้าขาดน้ำไม่สามารถดำรงชิวิตอยู่ได้ มารับฟังปัญหา
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยอีกว่า ส่วนถนนที่ชำรุดเสียหาย ให้ทำหนังสือคำร้องไปที่ อบจ. เรื่องต่าง ๆ ที่ชาวบ้านเดือดร้อนทางผู้บริหารก็ไม่ทราบ ต้องฝากทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ทำหนังสือเรื่องที่เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จะนั่งเขียนเองก็ไม่ได้ วันนี้ได้ลงพื้นที่มารับเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวหว้านใหญ่ และทาง อบจ.จะลงมาแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนต่อไป
นาย พสวัจน์ เมืองโคตร กำนันตำบลหว้านใหญ่ กล่าวว่า โครงการโซล่าเซลล์ขณะนี้เอกสารยังไม่พร้อม แต่โครงการดังกล่าวมีงบประมาณอยู่แล้ว ขอให้ประชาคมหมู่บ้านก่อน เพื่อให้ถูกต้องและให้ช่วยกันผลักดันให้เป็นวาระตำบล ให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อชาวบ้านจะมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177