ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบเงินสินไหมทดแทน 5.25 ล้านบาทให้แก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษมอบเงินสินไหมทดแทน 5.25 ล้านบาทให้แก่ทายาทผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่เมรุชั่วคราววัดหนองกันแจ่ม ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพสมาชิกครอบครัวจันทอง ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บนถนนทางหลวง 226 (ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี) เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2566 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุพร้อมกันทั้งครอบครัว จำนวน 5 ราย ซึ่งในการนี้สำนักงาน คปภ.จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับบริษัทกลางประกันภัยฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ให้แก่ยาทผู้เสียชีวิตทั้ง 5 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และได้รับความเมตตาจากพระมหามังกรกนฺตปุญฺโญ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร ร่วมในพิธี โดยมีนายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอขุขันธ์ นายอธิวัฒน์ คุโณปการ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จ.ศรีสะเกษ และผู้แทนบริษัทประกันภัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอขุขันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน อสม. ชรบ. อพปร. นักเรียนและนักศึกษา ร่วมงานฌาปนกิจศพในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ