หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ปฎิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตกและดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงเพื่อความสงบสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ”

” หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ ปฎิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องอธิปไตยตามแนวชายแดนภาคตะวันตกและดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงเพื่อความสงบสุข

และปลอดภัยที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดน พร้อมให้หน่วยแพทย์หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะนาวศรี สวนผึ้ง ราชบุรี ลงพื้นที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ณ บ้านพุระกำ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.55 น. – 14.00 น. จ่าเอก อภิคม แก้วละเอียด , ร้อยตรี สหรัฐ เตชานุบาล พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก