ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจกจ่ายข้าวกล่อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผลไม้และอื่นๆให้กับหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ 10 กว่าหน่วยงานนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

ตราด/คณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจกจ่ายข้าวกล่อง ข้าวสาร น้ำดื่ม ผลไม้และอื่นๆให้กับหน่วยงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ 10 กว่าหน่วยงานนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 09.00 น. นําโดย พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ร่วมกันจัดตั้งโรงทานตามพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยการการแจกข้าวกล่องปรุงสำเร็จ นํ้าดื่ม และอื่นๆโดยมีนายพีระ. การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ทหาร ตำรวจ สาธารณสุข เทศบาล อบต.กู้ภัยสว่างบุญ และอีกหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ ข่าวสารและอื่นๆรวมทั้งสิ้น 500 ชุด มอบให้กับหน่วยงานแต่ละหน่วยในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ศาลาศิริวงษ์วัดคลองใหญ่ อ.คลองใหญ จ.ตราด ในครั้งนี้ โดยมี พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ ร่วมกับวัดในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ โดยมี

พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดตั้งโรงทานครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันวิสาขาบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของพระพุทธศาสนา และเนื่องจากในปีนี้พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดต่าง ๆ ต้องงดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด ทางคณะสงฆ์ในจังหวัดตราด จึงได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการให้คณะสงฆ์จัดตั้งโรงทานอาหารปรุงสำเร็จ ข้าวกล่องผัดกระเพราไก่ไข่ดาว น้ำดื่ม ผลไม้ มังคุด ทุเรียน และอื่นๆจำนวน500 ชุด มาให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในครั้งนี้ขึ้น และจะมีการตั้งโรงทานแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆอีกด้วย ตามโครงการสงฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดตั้ง นําโดย พระบุรเขตธรรมคณี สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด วัฒนธรรมจังหวัดตราดและผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเป็นต้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด