บริษัทมิตรผล มอบ แอลกอฮอล์ ให้กับสื่อมวลชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 บริษัทมิตรผล มอบ แอลกอฮอล์ ให้กับสื่อมวลชน

เวลา 10.30 น บริษัทมิตรผล ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม ชาวไร่อ้อย ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มามอบแอลกอฮอล์ ให้กับสื่อมวลชนโดยได้ประสานไปที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ มีนายวิเชียร เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชน และมีสื่อมวลชน บางส่วน ได้เดินทางมารับ แอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ ป้องกันโรค โควิด 19 เนื่องจากบริษัทมิตรผล เล็งเห็นว่าสื่อมวลชน ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ ในท้องที่ต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน จึงมีความห่วงใย มอบแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยแมสหน้ากากอนามัย สำหรับสื่อมวลชน ท่านใด พี่ต้องการแอลกอฮอล์ และแมสหน้ากากอนามัย ให้ไปรับได้ที่ สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์