ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมปลูกไม้ยืนต้นในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมป

ลูกไม้ยืนต้นในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
ในวันนี้ 15 พ.ค.63 ที่หน้ากองบัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นในตะกร้า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 6 พ.ค.2563 แต่ด้วยในช่วงภาวะวิกฤติ โควิด 19 จึงได้เลื่อนมาปลูกในวันนี้ 15 พ.ค.63
สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง 5 ต้น และต้นพะยูง ๑๔ ต้น รวม ๑๙ ต้น หลังจากนั้น จะดำเนินการนำไปปลูกในพื้นที่ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อ.แหลมงอบ จ.ตราด ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงทัพเรือภาคที่ 1 และมีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์กล้าไม้ต่อไป

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645