ทหารมทบ.27 เยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 /สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ทหารมทบ.27 เยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรีปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 มอบหมายให้ พันเอกณัฐดนัย ผาคำ หัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 และ พันโทบุญมา บุญไชย รองหัวหน้ากองยุทธการ มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานบริเวณจุดตรวจและจุดบริการประชาชน ที่ แยกกู่พะโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ จุดตรวจจุดบริการประชาชน ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

พร้อมมอบสิ่งของและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่ อำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด
สำหรับผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2562 พบว่า เกิดอุบัติเหตุ 35 ครั้ง บาดเจ็บ 41 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ