ปราจีนบุรี – ทหาร ร.2 รอ.ลงพื้นที่ขุดลอกคลองช่วยภัยแล้งพร้อมประชาสัมพันธ์โควิด-19

ปราจีนบุรี – ทหาร ร.2 รอ.ลงพื้นที่ขุดลอกคลองช่วยภัยแล้งพร้อมประชาสัมพันธ์โควิด-19

วันที่ 14 เมษายน 2563 ร.2 พัน.2 รอ. กองร้อยจิตอาสา จัดกำลังพล 35 นาย ติดตามแก้ไขสาธารณภัย (ภัยแล้ง) ในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับ นายธงชัย หนองเหล็ก ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน 10 คน ณ คลองชวดหัวกรด ม.5 ต.ดงกระทงยาม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ความยาวคลอง 8,000 เมตร หน่วยช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการขุดลอกคลองความคืบหน้าที่ปฏิบัติได้ 3,600 เมตร โดยร่วมมือกับชาวบ้านตัด เก็บกิ่งไม้ ที่ใช้ประโยชน์ได้ ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกแนวริมคลอง จำนวน 2,000 ต้น ประชาชนได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่ หมู่ ที่1, หมู่ 3 ต.หาดยาง หมู่ 5, หมู่ 7 ต.ดงกระทงยาม จำนวน 400 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,200 คน พื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่

นอกจากนั้นกำลังทหารจาก ร.2 รอ. โอกาสเดียวกันนี้ทางหน่วยได้นำเอามาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด – 19 พร้อมชี้แจงให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการ ในการป้องกันตนเอง และมอบอุปกรณ์หน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนต่างให้ความสนใจและพึงพอใจที่หน่วยงานทหารเข้ามาให้ความช่วยเหลือ/

//////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี