ปราจีนบุรี – นายกอบต.บ้านพระแจกเจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้ผู้นำหมู่บ้านพร้อมกำชับลูกบ้าน

ปราจีนบุรี – นายกอบต.บ้านพระแจกเจลล้างมือพร้อมอุปกรณ์ให้ผู้นำหมู่บ้านพร้อมกำชับลูกบ้าน

วันที่ 14 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ พร้อมด้วยรองนายกอบต. ปลัดอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบ้านพระ เข้าร่วมโครงการมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำหมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการต้องเดินผ่านอุโมงค์พ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งผ่านจุดตรวจวัดไข้ ล้างมือ และจัดสถานที่ในการเข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการนั่งห่างกัน 1 เมตร

โดยในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายพงศทร บัวแย้ม ผอ.รพ.สต.บ้านพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายให้ความรู้กับอสม. และผู้นำหมู่บ้าน ถึงการใช้อุปกรณ์วัดไข้ การป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการแนะนำให้ลูกบ้านรู้จักการป้องกันตัวเอง และคอยสอดส่องดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ หากพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง หรือพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ให้รีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ทราบโดยทันที
จากนั้นจึงได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล จำนวน 24 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 500 ขวด และยังได้มอบหน้ากากอนามัย สเปรย์ล้างมือ ที่ได้รับมอบมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายปัญญา บำรุงวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ยังเน้นย้ำให้ผู้นำหมู่บ้านช่วยสอดส่องดูแลสมาชิกในหมู่บ้านของตนเองให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน หากพบคนที่ไม่สวมใส่หน้ากากให้เข้าไปแนะนำถึงการช่วยกันลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

////////////// ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี