จ.ราชบุรี/คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่งดูภูมิปัญญาท้องถิ่น

จ.ราชบุรี/คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านโป่งดูภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่28ก.ย.2563นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีพร้อมด้วย น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลฯ ร่วมลงพื้นที่ชุมชนหน้าวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่งจ.ราชบุรีกล่าวต้อนรับประชาชนและตรวจเยี่ยมชม โครงการฐานไส้เดือนคอนโดและมอบทุนสนับสนุนในการขยายฐานเรียนรู้ จำนวนเงิน 2000 บาท

ซึ่งเป็นคอนโดไส้เดือนจำนาน 4 ชุด เป็นเงินจำนวน 1600 บาท และ ขี้วัวนม จำนวนเงิน 400 บาท เพื่อให้ชุมชนหน้าวัดดอนตูมขับเคลื่อนขยายผลการเลี้ยงมูลไส้เดือนสำหรับการทำปุ๋ย ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ประดับ กระถางที่ทำจากเปลือกมะพร้าว การเลี้องหมูป่า คือพื้นฐานของความสำเร็จจะเติบโตอย่างมีคุณภาพต้องมีพื้นฐานการศึกษาอย่างถูกวิธีเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นแนวทางปฎิบัติโครงการเพื่อสร้างเสริมชุมชนไร้ขยะ อย่างเป็นรูปธรรม นายสมาน สะมัท ประธานชุมชนหน้าวัดดอนตูม เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่งจ.ราชบุรีพร้อคณะให้การต้อนรับ

สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน