สระแก้ว- สองฝ่ายจับมือพบปะพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านแนวชายแดน”

สระแก้ว- สองฝ่ายจับมือพบปะพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านแนวชายแดน”

ที่ผ่านมา ชายแดน ริมถนนศรีเพ็ญหมู่ 8 บ้านป่าไร่ใหม่ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ” นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนด้านคอรัปชั่น พร้อมนายวิรัตน์ วรศสิริน รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ชายแดน กรณีข้อพิพาทที่ดินทำกิน ของชาวบ้าน แนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาชี้แจงเบื้องต้น อาทิเช่นนายอำเภออรัญประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระแก้ว ทหารพรานที่ 12 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 บ้านป่าไร่ใหม่ และกองกำลังบูรพา โดยมีพ.อชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา พ.อเสกสรรค์พรหมศักดิ์ รอง ผบ. พล.ร 2 รอ. เป็นผู้ชี้แจงในฐานะตัวแทนฝ่ายทหาร ที่ผ่านมา ” ล่าสุดทหารทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจ พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์เพื่อความสงบสุขและความเรียบร้อยตามแนวชายแดนพื้นที่ MOU ของทั้ง 2 ประเทศ

กระชับความสัมพันธ์ แนวชายแดนไทย-กัมพูชา” ผู้สื่อข่าวรายงาน ทหารไทยพร้อม ทหารกัมพูชา พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อความสุขความสงบ และความเรียบร้อยตามแนวชายแดน ” พื้นที่MOU ของทั้งสองประเทศ
ที่ผ่านมากองกำลังบูรพา(กกล.บูรพา) พ.อ.กริช บุญเกิด ผบ.ฉก.ร.111 พร้อมด้วย พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ ผบ.ชค.ทพ.12 พ.อ ชัยณรงค์ กาสี รองเสนาธิการ.กกล.บูรพา พ.อ.ฉัตรชัย คุ้มด้วง รองเสนาธิการ กกล. บูรพา พ.ท.สันติวุฒิ ตุรงค์ เสนาธิการ ฉก.ร.111 ” ได้เชิญ พ.ต.อ.โซ จันนารี ผบ.พัน.ตชด.911 พร้อมกับ พ.ต.ท.เจีย เรียงไฮ รอง.ผบ.พัน.ตชด.911 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจและทบทวนในเรื่อง พื้นที่ MOU แนวเส้นเขตแดน ระหว่าง ไทย- กัมพูชา ที่ทั้งสองฝ่ายยึดถือรวมทั้งการปฏิบัติของกำลังทหาร ทั้งสองฝ่ายในระดับพื้นที่ ” โดยมุ่งเน้นประสานความร่วมมือ ในการระมัดระวังการล้ำเขตแดน ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ” ที่เกี่ยวข้อง หากเกิดกรณีที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยขอความร่วมมือ ไม่นำกำลัง ของทั้งสองฝ่าย รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ ” โดยจะต้องมีการประสานการปฏิบัติก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง หรือให้ใช้แนวทางด้านเอกสารผ่านตามขั้นตอน ” ระหว่างประเทศซึ่งเคยยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาโดยตลอด
” ทั้งนี้การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ดังกล่าวทหารไทยและทหารกัมพูชา ต่างก็รับทราบและยินดีให้ความร่วมมือในการปฎิบัติอย่างเข้มงวดทั้ง 2 ฝ่าย

…นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว