จังหวัดสระแก้ว มอบธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้วมอบสิ่งของเครื่องใช้หญิงและเลี้ยงอาหารกลางวัน

สระแก้ว- วันแม่ 12 สิงหาคม มอบธารน้ำใจ” ” จังหวัดสระแก้ว มอบธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้วมอบสิ่งของเครื่องใช้หญิงและเลี้ยงอาหารกลางวัน

” ผู้สื่อข่าวรายงาน เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำโครงการธารน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้วเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้แทนสภากาชาดไทย มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาสและ

ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้หญิง ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อมอบให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว อาทิเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าอนามัย แป้ง แชมพูสระผม สบู่ก้อนและอื่นๆอีกมากมายและได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว