ฟายเรือข้ามฟากปลูกป่าต้นน้ำเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
130762_ฟายเรือข้ามฟากปลูกป่าต้นน้ำเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
13 กรกฏาคม 2562 เวลา 0800น
นายสิทธิ วิมาลา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ขอทำการคืนพื้นที่ที่ชาวบ้านได้ทำการบุกรุกเพื่อทำไร่ข้าวโพดได้จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ประมาณ 100 กว่าไร่

ที่ชาวบ้านได้ยอมคืนพื้นที่ป่าให้ และทำการปลูกป่าซ่อมเสริมที่ถูกทำลายไป แต่ก็ยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากที่กำลังขอคืนเพื่อทำการปลูกป่าเช่นกันเป็นป่าที่อยู่เหนือแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเดื่อ โดยทางนายศราวุธ นามมนตรี ปลัดอำเภอฝางทำการแทนนายอำเภอฝาง ได้มาร่วมเป็นประธานเปิดกรวยร้องเพลงถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ใน”โครงการท้องถิ่นสร้างป่ารักษ์น้ำ”โดยส่วนราชการทุกฝ่าย ประชาชนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เยาวชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวนประมาณ 300 คนเศษได้มาร่วมในการปลูกป่า โดยทางชาวบ้านและส่วนราชการต้องนั่งเรือข้ามฟากไปทำการปลูกป่าอีกฟากหนึ่งซึ่งจะมีอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเดื่อกั้นอยู่ โดยได้ทำการปลูกต้นยางนา ต้นขนุน ต้นมะไฟป่า จำนวนประมาณ 1,500 ต้น เป็นการเริ่มต้น เป็นการฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลาย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัว ต่อสังคมประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม ได้ร่วมปลูกป่าในพื้นที่แปลงแรกจำนวน 10 ไร่ ที่บ้านห้วยเดื่อ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ในปีนี้ยังให้ชาวบ้านทำการปลูกข้าวโพด แล้วทำการปลูกต้นไม้ ห้ชาวบ้านช่วยรักษาต้นไม้ในพื้นที่ของต้นเองจนเติบโตถ้าตายก็ทำการปลูกซ่อมแซม เป็นข้อตกลงเบื้องต้น