โรงเรียนธัมมสิริศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาวัดเขาคันธมาทน์สืบสานวัฒนธรรมไทย

โรงเรียนธัมมสิริศึกษาร่วมถวายเทียนพรรษาวัดเขาคันธมาทน์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันนี้ 12 ก.ค.62 อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียน ธัมมสิริศึกษา สัตหีบ พร้อมด้วย นายทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา สัตหีบ ได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดเขาคันธมาทน์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย โดยมี พระครูสีลสาราธิคุณ เจ้าอาวาสวัดเขาคันธมาทน์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีดุริยางค์ ร่วมบรรเพลง พร้อมขบวนแห่เทียนพรรษารอบโบสถ์ ก่อนจะนำเทียนพรรษาไปถวาย บนศาลาการเปรียญ วัดเขาคันธมาทน์
อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ กล่าวว่า การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คือก่อนวันแรม 1ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย เป็นต้นแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก