ตราด/คณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโครงการวัดไม่ทิ้งโยมรวมนํ้าใจต้านภัยโควิด-19 จํานวน 250 ถุง

ตราด/คณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานคร จัดตั้งโครงการวัดไม่ทิ้งโยมรวมนํ้าใจต้านภัยโควิด-19 จํานวน 250 ถุง

เมื่อช่วงเช้าเวลา 09.00 น. วันที่ 13 พค.2563 ที่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 6 บ้านบางอิน ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีพระครูภาวนาธีรวรคุณ หรือ พระอาจารย์ไพรัตน์ เจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวน ตลิ่งชันกทม. พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ และลูกหลานตระกูล ธรรมชาติ นําโดยคุณย่าจรัญ ธรรมชาติได้ร่วมกับวัดเพลงกลางสวนตลิ่งชัน กทม.ซึ่งพระครูลูกชายได้เป็นเจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวนและได้แบ่งปันนํ้าใจช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบโควิด-19 ที่บ้านเกิดของท่านพระครูภาวนาธีรวรคุณ ตามที่ท่านได้ มอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ที่บ้านเกิดของท่าน ในขณะที่ได้แจกสิ่งของถุงยังชีพได้มีทางเจ้าหน้าที่ อสม.และผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้มาให้อํานวยความสะดวกเรียบร้อยต่อแถวเป็นระยะพร้อมด้วยล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลให้กับประชาชนที่เข้ารับถุงยังชีพพร้อมสวมหน้ากากอนามัยกันมาทุกคนในครั้งนี้ด้วย เจ้าหน้ายังได้ตั้งจุดคัดกรองประชาชนรวมทั้งจัดระเบียบแถวเพื่อเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันปัญหาโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อีกด้วย พระครูภาวนาธีรวรคุณ เจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวน กล่าวว่า คณะพระครู 4 รูปได้เดินทางมาจัดตั้งโรงทานครั้งนี้เนื่องด้วยเป็นบ้านเกิดของท่านเองอยากจะช่วยเหลือที่บ้านเกิดบ้างเพราะว่าท่านก็ไปช่วยเหลือมาหลายที่แล้วเป็นโอกาสจะได้พบโยมแม่และญาติพี่น้องของท่านด้วยเป็นโอกาสที่ดีๆของท่าน ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผ่านมาด้วย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาคือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของพระพุทธศาสนา และเนื่องจากในปีนี้พบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทำให้การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวัดต่าง ๆ ต้องงดเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาด ทางคณะสงฆ์ในจังหวัดต่างๆจึงได้น้อมนำพระดำริของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในการให้คณะสงฆ์จัดตั้งโครงการวัดไม่ทิ้งโยมรวมนํ้าใจต้านภัยโควิด-19 ขึ้น จํานวน 250 ถุง มี น้ำปลา นํ้ามันหมู น้ำตาลและข้าวสาร ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในครั้งนี้ขึ้น

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงานในพื้นที่ อ.คลองใหญ่