นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ทำการแทน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ทำการแทน ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พร้อมคณะ เมื่อเช้าวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

ที่ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลกลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อพบปะประสานงาน และหารือข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับขยายผลการตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี นายญศพงศ์ ตุลาชม ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร. ร่วมหารือข้อราชการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการหารือข้อราชการครั้งนี้ มีการพบปะพูดคุยเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ตามที่ปรากฏสถานการณ์การลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มกระบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมีแนวโน้มในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบ โดยซุกซ่อนในรถบรรทุกขนาดใหญ่ปะปนกับสินค้าการเกษตร หรือลักลอบลำเลียงผ่านระบบขนส่งโลจิสติกส์เพิ่มมากขึ้น โดยในห้วงที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ ในพื้นที่เพ่งเล็ง 5 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และประชาชนปราศจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/05/63