จากกรณีwww.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เปิดให้ประชานชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มต่างๆ โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท

จากกรณีwww.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เปิดให้ประชานชนได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มต่างๆ โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ว่า ขณะนี้มีพี่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้วจำนวน 14 ล้านคน มีการจ่ายเงินเยียวยาไปแล้วจำนวน 11.8 ล้านคน ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยาให้ครบ 14 ล้านคนภายในสัปดาห์หน้า

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (13 พ.ค.) ประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เดินทางไปที่คลังจังหวัดร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อยื่นเอกสารและตรวจสอบสถานะ จากกรณีก่อนหน้านี้มีการเปปิดระบบให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com แต่ยังมีประชาชนที่ยังมีข้อสงสัยในบางกรณี จึงได้เข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำอธิบายในขั้นตอนแการทวนสิทธิ์ดังกล่าว โดยคลังจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพียงครั้งละ 10 คน เพื่อเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคมและมีจุดตรวจคัดกรอง จัดให้มีเจลล้างมือเพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้านนางวิชิตา เลิศพุธิพงศ์พร คลังจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาติดต่อในวันนี้ มี 3 ประเด็นหลักคือ 1.ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 2.ตรวจสอบสถานะการดำเนินการล่าช้า ทำให้ประชาชนจึงเกิดความความไม่แน่ใจว่าจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ 3.ประชาชนมายื่นคำร้องขอให้เปิดลงทะเบียนรอบที่ 2 เนื่องจากลงไม่ทันในรอบแรก โดยมีประชาชนเดินทางเข้ามาใช้บริการวันละกว่า 200 คน โดยจะเปิดให้บริการในการขอทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้ หากประชาชนที่เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถยื่นคำร้องขอร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด