สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ หน่วยป่าไม้ในพื้นที่ นายอำเภอสอง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.45 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 แพร่ หน่วยป่าไม้ในพื้นที่ นายอำเภอสอง

 

โดยการนำของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าพื้นที่ตำบลสะเอียบ อ.สอง โดยจัดประชุมชี้แจงสถานการณ์และปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้น รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ได้กำชับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอสอง ปลัดอําเภอ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและเข้มแข็งเห็นผลเป็นรูปธรรมและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว ซึ่งในวันนี้จังหวัดแพร่ได้ประกาศห้ามบุคคลเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ก่อนได้รับอนุญาต (ปิดป่า) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562 ทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด