นายกเมืองพัทยานำทีมสุ่มตรวจสถานประกอบการแบบปิด 4 แห่ง กลางโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พบได้มาตรฐานความปลอดภัย วอนผู้ประกอบการให้ความสำคัญ

นายกเมืองพัทยานำทีมสุ่มตรวจสถานประกอบการแบบปิด 4 แห่ง กลางโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พบได้มาตรฐานความปลอดภัย วอนผู้ประกอบการให้ความสำคัญ

วันที่ 11 ส.ค.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักการช่างเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นัดหมายกันลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการแบบปิดจำนวน 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการวอล์กกิ้งสตรีท พัทยา จ.ชลบุรี

ประกอบด้วย ร้าน CLUB PANDA, ร้าน RAAS, ร้าน KAMAA CLUB และร้าน REPUBLIC พบว่าปฏิยัติตามมาตรการโดยดี แต่ยังมีรายละเอียดบางส่วน ก่อนจะพูดคุยทำความเข้าใจกับตัวแทนสถานประกอบการพร้อมมอบหนังสือประกาศเรื่องแจ้งเตือนให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555

และกฎกระทรวงแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรำคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยด้วยว่า ในวันนี้ได้บูรณาการร่วมตรวจสถานประกอบการวอล์กกิ้งสตรีทในเรื่องความปลอดภัย หากเกิดอัคคีภัยต้องทำอย่างไร ระบบไฟส่องสว่าง ระบบดับเพลิง บันไดหนีไฟ และเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานประกอบการร้านรวงต่างๆ อยู่มากมาย จึงให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวด้วยการบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการแบบปิดในวอล์กกิ้งสตรีท

เพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งยังมีบางแห่งที่ตกหล่นในรายละเอียด จึงแจ้งหนังสือให้ทำการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาประมาณ 30 วัน หากฝ่าฝืนก็จะไม่อนุญาตให้สถานบริการนั้นเปิดบริการ