ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมปลูกต้นไม้และพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

ที่วัดม่อนใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลฝ่ายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล พ.ต.อ..สุเอก ฉินธนทรัพย์ ผกก.สภ.ลับแล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันเป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตา

ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ล้วนเกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกล ได้ส่งผลให้เกิดความช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น พระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อปวงประชานับเป็นอเนกประการ นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นโดยถ้วนหน้า ในโอกาสอันดีนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้และพัฒนาศาสนสถานเพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บำรุงรักษาศาสนสถานขึ้น

นาคา คะเลิศรัมย์/รายงาน