จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

🛑จ.แม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

======
🔻🔻🔻
วันนี้ (11 ส.ค. 65) เวลา 08.00 น. ณ ฝายห้วยคา ตำบลผาบอง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นขัตติยราชนารี

ผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญตลอดมา ล้วนมีผลต่อการยกระดับฐานะและชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรให้ดีขึ้น ทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ให้สืบทอดและดำรงอยู่คู่ชาติไทย ทรงช่วยพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทรงรับสมาคมและมูลนิธิต่างๆเป็นจำนวนมากไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนกิจการขององค์กรการกุศลต่างๆ เป็นเนืองนิตย์