ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

https://youtu.be/-1Gz2i53Pdo ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวปราบปรามแข่งรถและที่เกี่ยวข้อง/ชสอท.:MOITC/NUK-0817082129-

เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 12 กค 62 ณ ลานหน้า สภ.เมืองร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ปล่อยแถวตำรวจ กำลังพลงานป้องกันปราบปรามงานสืบสวนและงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด เพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามนโยบายของตำรวจภูธรภาค 4 และตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ผู้กระทำ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะโดยพฤติการณ์ ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทางที่ก่อความเดือดร้อน และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/และคณะ-0817082129-