พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/ หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. มอบให้ ร.ท.สมหมาย อินดี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฯ ร่วมกับ คณะชุดสำรวจและตรวจสอบ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จว.ส.ท.ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

– เมื่อ 12 ก.พ. 62 เวลา 0900
พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/
หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท.
มอบให้ ร.ท.สมหมาย อินดี
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการฯ ร่วมกับ
คณะชุดสำรวจและตรวจสอบ
โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่ จว.ส.ท.ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท พี.เอ.เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด เลขที่ ๖๑/๔ ซ.บ้านเด่น ถ.พิชัย ต.เมืองสวรรคโลก จว.ส.ท.
ซึ่งประกอบกิจการสกัดน้ำมันพืช
และผลิตขวดพลาสติกสำหรับบรรจุ
น้ำมันพืช และ บริษัท ก้วงไถ่สเปเชียล เปเปอร์ จำกัด เลขที่ ๒๑/๑ ม.๑๓ ถ.ศรีสัชนาลัย ต.ป่ากุมเกาะ
อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. ผลการตรวจทั้ง ๒ โรงาน ปรากฎว่าสภาพทั่วไปปกติ และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ และระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ มีมาตรฐานใช้งานได้ดีเป็นไปตามกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด การปฎิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย