ศรีสัขนาลัยจัดงานวิ่ง TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”

ศรีสัขนาลัยจัดงานวิ่ง TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 “วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”

เมื่อเวลา 05.30น.ของวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ณ.บริเวณ ถนน หน้าอุทยานประว้ติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย อำเภอ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นาย สุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 วิ่งนี้…ที่ศรีสัช”ทั้งนี้ นาย สมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย ได้กล่าวรานงานการจัดกิจกรรมพร้อมวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดย การจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Run For Life 2022 ” วิ่งนี้…ที่ศรีสัช” ครั้งที่1 จัดขึ้นโดยความตั้งใจของเครือข่ายขิงชมรม TO BE NUM ONE ในอำเภอศรีสัชนาลัย ทั้งประเภทชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และระดับอำเภอ ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUM BER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อนำเงินรายได้ทั้งหมด หลังจากหักค่าใช้จ่าย สนับสนุนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด

ในกลุ่มเยาวชนของอำเภอศรีสัชนาลัย ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเพราะกิจกรรมนี้ตรงกับงาน ย้อนอดีต ศรีสัชนาลัย โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น3ประเภท คือ 1.ประเภทเดินวิ่งระยะทาง 3.5 กิโลเมตร 2.ประเภท ฟันรัน ระยะทาง 5.4กิโลเมตรและ 3.ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.1กิโลเมตร โดยในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,060 คน โดยทางนาย โกวิทัต หอมบุปผาสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานในสาธารสุขอำเภอศรีสัชนาลัยได้ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่ในการวิ่งและได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งจากหลายภาคส่วนงานทั้งทางภาครัฐและเอกชน

กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939