ร้อยเอ็ดเครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่.เกี่ยวสัญญาณรายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนผ่านวิทยุกระจายเสียง สวท. แม่ข่ายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817072129-

ร้อยเอ็ดเครือข่ายวิทยุประชารัฐในพื้นที่.เกี่ยวสัญญาณรายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชนผ่านวิทยุกระจายเสียง สวท. แม่ข่ายเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817072129-

https://youtu.be/JCIeGADiUzcชมรมสื่อออนไลน์ IT วิทยุเครือข่ายโพนทองถ่ายทอดสัญาณรายการจังหวัดร้อยเอ็ดพบประชาชน/สมนึก-ดำเนิน/0817082129-

* วันนี้พุธ 10 ก.ค. 2562 เวลา 08.00-09.00 น.(๑ .ช.ม)นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่ดำเนินรายการ จังหวัดพบประชาชน ผ่าน แม่ข่าย สวท. FM 94.MHz.ร้อยเอ็ด เครือข่าย วิทยุประชารัฐในอำเภอต่างๆพร้อมใจเกี่ยวสัญญาณ.
**สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าคลื่นความถี่ที่ใช้ส่งกระจายเสียงวิทยุเป็นทรัพยากรของชาติการใช้ต้องคำนึงถึงประโยขน์สูงสุดของ ประเทศชาติ ในปัจจุบันมุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมในระดับรวม สนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
***นาย.เลิศบุศย์ กองทอง กล่าวถึงแนวคิดการดำเนินรายการจังหวัดพบประชาชนผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงสวท.ร้อยเอ็ด พร้อมเครือข่ายว่าวัตถุประสงค์เพื่อให้ข่าวสารเข้าถึงหรือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และสาธารณะ หนึ่งในวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดโดย พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโครงสร้าง สร้างอาชีพ รายได้ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ยกคุณภาพ ชีวิต ให้มีความมั่นคง-มั่งคั่ง-ยังยืน…

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ดำเนิน พรมไชยา-รอง.ปธ./0817072129-รายงาน