กองทัพเรือ ขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองทัพเรือ ขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อ 10 ก.ค.62 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ดำเนินการติดตามตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการส่งเสริมความจงรักภักดี ปกป้องสถาบัน สิ่งที่เป็นพระราโชบาย

หรือสิ่งที่มีพระราชดำริ ต้องแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มกำลังความสามารถ และไม่มีข้อบกพร่อง ในการขับเคลื่อนสืบสานต่อยอดในหลักปรัชญาของเศรษฐ
กิจพอเพียง ด้านการจัดการ ดิน น้ำ ป่า ภายใต้แนวคิดการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ หน่วยบัญชา
การนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นาวาเอก พลวัต ดารานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ พร้อมทั้ง คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ/รองหัวหน้าคณะทำงานเผยแพร่องค์ความรู้อินทรีย์วิถีไทยของกองทัพเรือ และคณะฯ บรรยายชี้แนะแนวทาง เพื่อดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่กองทัพเรือ ให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี รายงาน
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ