ทหารพันธุ์ดี ร.8 ต้อนรับเยาวชน ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยเท้าพ่อ”

ทหารพันธุ์ดี ร.8 ต้อนรับเยาวชน ศึกษาเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “ตามรอยเท้าพ่อ”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 กรมทหารราบที่ 8 “ทหารพันธุ์ดี” ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนพัฒนศึกษา ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของโรงเรียน “กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง” ซึ่งหน่วยได้นำคณะครูอาจารย์ และนักเรียน เยี่ยมชมแปลงเพาะปลูกพืชผักพระราชทานชนิดต่างๆ ได้แก่ พริกพันธุ์จินดา, ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์, มะเขือเจ้าพระยา, ผักกูด, กระเพรา, พืชผักตามฤดูกาลต่างๆ และการคัดแยกเมล็ดพันธุ์พืช การเพาะต้นกล้า รวมทั้งการปศุสัตว์ เช่นการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ, ไก่ชีขาว, ปลาหมอเทศ, ปลาตะเพียน, ปูนา, การเลี้ยงกบทุ่งกุลา และการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯในโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนยังขอรับการสนับสนุนชุดวิทยากร จากโครงการ ทหารพันธุ์ดี ร.8 เพื่ออบรมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในให้กับนักเรียน ร่วมถึงการทำแปลง และการเตรียมดิน เพื่อให้เป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนักเรียน และการต่อยอด ( โครงการเยาวชน ต้นกล้าพันธุ์ดี )

สำหรับโครงการทหารพันธุ์ดี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำเนิน “โครงการทหารพันธุ์ดี’ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของ กองทัพบก มีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภค ลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค สามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว และสิ่งที่สำคัญสามารถเก็บผลผลิตจัดทำเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อขยายผลไปสู่กำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย และขยายผลให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8
ข่าว : ออนซอน นิวส์