นครราชสีมา – รมช.กระทรวงคมนาคมมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ

นครราชสีมา – รมช.กระทรวงคมนาคมมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พร้อมมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์จากการไถ่ชีวิตโค-กระบือของผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร 50 ราย พร้อมมอบเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยจากโรคลัมปีสกินในโค-กระบือ จำนวน 314 ราย เป็นเงิน 7,341,000 บาท โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายเลิศพันธุ์ สินบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาจากโรคลัมปีสกินซึ่งส่งผลให้เสียหายอย่างหนักจนทำให้เกษตรกรสูญเสียรายได้อย่างมาก วันนี้ทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาได้ช่วยเหลือด้วยการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือจำนวน 314 ราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับเกษตรกรในดำรงและเลี้ยงชีพตนเองด้วย

ภาพ/ข่าว อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา